NPA 2014-28 ’AMC/GM for non-complex approved training organisations (ATOs)’

EASA tiedotti tänään, että NPA 2014-28 ’AMC/GM for non-complex approved training organisations (ATOs)’ kuulemismenettely on avattu ja dokumenttia voi kommentoida käyttäen Comment Response Tool’ia (CRT) osoitteesssa http://hub.easa.europa.eu/crt/.

Tällä NPA’lla pyritään yksinkertaistamaan vaatimuksia, jotka on säädetty Part ORA’ssa yksinkertaisille koulutusorganisaatioille (Approved Training Organisation – ATO) antamalla kohdistetumpia yksityiskohtaisia tietoja sekä soveltamalla erityisiä lievennyksiä ja tarkempia ohjeita turvallisuusriskienhallinnan ja vaatimustenmukaisuuden osalta joko uusilla tai riittävästi muutetuilla toteutustavoilla ja ohjemateriaalilla. Tavoitteen toteuttamiseksi ehdotetaan myös muutettavaksi EASAn pääjohtajan päätöstä ED Decision 2012/007 / R ”ACCEPTABLE MEANS OF COMPLIANCE AND GUIDANCE MATERIAL TO PART – ORA”.

Mainitut tarkistukset johtuvat toisaalta siitä, että FCL.001:n kuulemismenettelyn aikana sidosryhmät ilmaisivat huolensa monimutkaisesta vaatimustasosta, jota tulisi noudattaa hyväksyttyjen koulutusorganisaatioiden toimiessa ei-kaupallisella sektorilla ja kouluttaessa pääasiassa LAPL- ja muita ei-kaupalliseen toimintaan tähtääviä lupakirjoja, kelpuutuksia ja oikeuksia sekä toisaalta ristiriidasta General Aviation Roadmap’ssa mainittuihin suosituksiin.

EASA otti huomioon suurimman osan näistä huolista yksinkertaistamalla kriteeristöä, joilla katsotaan vaatimukset täytetyn Jaksossa II – Management of Subpart GEN ja Jaksossa I – General of Subpart ATO of Part-ORA. Subpart GEN’ssa esitettyjä asioita, kuten organisaatio ja vastuullisuus, turvallisuuskäytännöt ja turvallisuudenhallinta ja Subpart ATO:ssa käsitellyt koulutusohjelmat, koulutuskäsikirjat, koululentoihin käytetyt lentokoneet ja simulaattorit (FSTD), joita kaikkia on muutettu. Sisällyttämällä määräysvalmistelutehtävän RMT.0421 (FCL.014) määräysvalmisteluohjelmaansa EASA täytti lupauksensa toteuttaa suhteellisuusvaatimusta yksinkertaisia koulutusorganisaatioita koskevien sääntöjen valmistelussa.

Lähde