EASA:n vastaus yleisilmailusta ja lainsäädäntötyöstä

Eurooopan Lentoturvallisuusviraston Hallintoneuvoston jäsenet olivat yhtä mieltä siitä, että Yleisilmailu vaatii oman lähestymistavan sääntelyn suhteen. Jäsenet tunnustavat vilkkaan Yleisilmailun tärkeyden talouselämän kestävässä kehityksessä, tämä näkyy myös Euroopan Parlamentin Päätöslauselmassa. Yleisesti tunnustettiin ettei riitä, että vain lentäjät ja lentokoneiden omistajat ovat mukana kestävässä kehityksessä, sillä monet pienet ja keskisuuret yritykset Euroopassa luottavat Yleisilmailuun liiketoiminnassaan.

Sunny Nights Fly-In 2012

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus teki päätöksen, että järjestetään yhdessä Pudasjärven ilmailukerhon kanssa Sunny Nights Fly-In 2012, paikkana tietysti Pudasjärvi. SMLL:n hallitus piti tätä tarpeellisena maamme tämän hetkisen yleisilmailun epäkansainvälisen tilan vuoksi. Järjestävä taho julkaisee tarkemmat tiedot tapahtumasta myöhemmin ja SMLL tiedottaa kanaviaan pitkin asiasta koko euroopan yleisilmailukansalle. Tapahtuman järjestäminen on myös hyvä vastapaino varsinaiselle projektityölle, joissa lentämisen sijaan keskitytään asioiden ratkomiseen.

SMLL:n projekteista

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus käsitteli kokouksessaan asioita useiden tahojen kanssa käytäviin neuvotteluihin, joissa mukana ovat mm. 3 eri ministeriöä, Trafi sekä Finavia. Jo alkaneissa neuvotteluissa käsitellään jokaista moottorilentäjää tai koneen omistajaa koskettavia asioita.

Ole ajoissa liikkeellä lupakirja-asioissa – saat lentokaudesta kaiken irti

Lähde: Markku Hiedanpää, Trafi 20.2.2012 12.00

Kevätruuhka lupakirjahakemusten käsittelyssä on taas odotettavissa, joten kannattaa asioida ajoissa. Lupakirjan uudelleen kirjoittamista kannattaa erityisesti tänä vuonna ja muutenkin hakea kolme kuukauden sisällä ennen lupakirjan voimassaoloajan päättymistä.
Suomi tullee hyödyntämään siirtymäjärjestelyjä uusien Part -määräysten käyttöönotossa.

Lue lisää

SMLL/AOPA toiminta

Käynnistimme marraskuussa 2011 toiminnan maamme moottorilentämisen puolesta.
Vuoden 2012 alussa käynnistimme myös AOPA toiminnan uudelleen Suomessa.

Tässä työssä tukenamme on kotimaisen jäsenistömme lisäksi yli 470 000 ilmailijan kansainvälinen AOPA-järjestö.

Teemme kaikkemme yleisilmailun kehittämisen puolesta, jotta se voisi jatkua myös tulevaisuudessa kohtuullisin kustannuksin sekä toimisi hyvässä yhteistyössä muun ilmailun kanssa.
Ensimmäisiä tuloksia tästä työstä odotamme saavan nähtäville jo keväällä 2012.

Pyrimme kehittämään myös yhteistyötä Suomalaisten ilmailujärjestöjen kanssa.

Kaamospäivät 2012 järjestettiin Oulussa

SMLL järjesti Oulussa 4-5.2.2012 perinteiset ilmailijoiden kaamospäivät. Tapahtuma onnistui hyvin ja kiitämme siitä kaikkia esiintyjiä sekä osanottajia.

Tapaaminen liikenneministeri Merja Kyllösen kanssa 13.1.2012

Suomen Moottorilentäjien Liiton edustajat tapasivat 13.1.2012 liikenneministeri Merja Kyllösen Oulussa.

Tapaamisen tarkoituksena oli luoda neuvotteluyhteys liikenneministeriöön rakentavan yhteistyösuhteen kehittämiseksi sekä tuoda liiton tavoitteet ja toiminnan tarkoitus liikenneministerin tietoisuuteen. Neuvottelujen aikana keskusteltiin Suomen yleisilmailun nykytilanteesta ja toimintamuodoista sekä ilmailuharrastajien ajankohtaisista asioista, mm. ilmailuun liittyvien kustannusten kehityksestä sekä viranomaistoimintaan liittyvistä asioista. Tapaamisen yhteydessä käytiin myös Oulun lennonjohtotornissa, josta yleisilmailumme tilanteeseen sai konkreettisen näkymän.

SMLL on nyt yhdistysrekisterissä

Patentti ja Rekisterihallitus on rekisteröinyt Suomen Moottorilentäjien Liiton 23.12.2011 yhdistysrekisteriin.

SMLL jättänyt lausuntonsa Trafin maksutaulukosta

Suomen Moottorilentäjien Liitto on jättänyt 5.12.2011 Liikenne ja Viestintäministeriölle lausuntonsa Trafin maksutaulukon muutoksesta.

Tervetuloa jäseneksi

Lentäjänä tai moottorikäyttöisen ilma-aluksen omistajana voit liittyä jäseneksemme ja siten auttaa kehittämään moottorilentämistä. Otamme hakemuksesi mielellämme vastaan.
Lue myös esite liiton toiminnan tarkoituksesta, tavoitteista ja keskeisistä periaatteista.