SMLL:n lausunnot Trafin lausuntopyyntöihin

Ilmatilauudistus ja EU:n yhteisten lentosääntöjen voimaansaattaminen lähestyy ja Trafi julkaisi viimeisimmät niihin liittyvät lausuntopyyntönsä kesän aikana. Määräykset on tarkoitus saattaa voimaan 13.11.2014, jolloin SERA on tarkoitus saattaa Suomessa ilmatilauudistuksen yhteydessä voimaan. Aikataulu määrittyy yhtäältä SERA:n voimaansaattamisaikataulujen mukaisesti (niiden soveltamista on voinut lykätä enintään 4.12.2014 asti), toisaalta ICAO:n globaalin ilmailutiedotusjärjestelmän päivämäärien pohjalta. 13.11.2014 on lähin SERA:n takarajaa edeltävä nk. AIRAC-päivämäärä.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. jätti tällä viikolla lausuntonsa kaikkiin Trafin viimeisimpiin lausuntopyyntöihin;
-Esittelylentoja koskeviin ehtoihin esittelylentojen tullessa mahdolliseksi ilman kaupalliseen ilmakuljetukseen edellytettävää lentotoimintalupaa tai muita kaupallista ilmailua koskevia vaatimuksia
-EU:n yhteisten lentosääntöjen mahdollistamiin muutoksiin kansallisissa määräyksissä (OPS M1-1, Suomessa sovellettavat lentosäännöt, OPS M1-17, Radiovyöhykkeet ja OPS M1-31, Transponderivyöhykkeet)
-Määräysluonnoksesta OPS M1-28, Vaara-alueet
-ASM-toimintakäsikirjan päivitys

Ilmatilauudistuksen julkaisut nähtävissä ais.fi-sivuilla.

SERA eli EU:n yhteisiä lentosääntöjä (Standardised European Rules of the Air, SERA), viralliselta nimeltään Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 923/2012, annettu 26 päivänä syyskuuta 2012, yhteisistä lentosäännöistä, lennonvarmistuspalveluja ja -menetelmiä koskevista operatiivisista säännöksistä sekä täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1035/2011 ja asetusten (EY) N:o 1265/2007, (EY) N:o 1794/2006, (EY) N:o 730/2006, (EY) N:o 1033/2006 ja (EU) N:o 255/2010 muuttamisesta.

SERA:n soveltamisohjeet ja ohjemateriaali, Rules of the air / AMC / GM, ovat EASA:n sivuilla. Lisäksi on julkaistu Annex to ED Decision 2013/013/R sekä Explanatory Note.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry:n lausunnot Trafin lausuntopyyntöihin sekä ilmailulain muuttamiseen ovat jäsenten nähtävissä jäsenfoorumilla.