Lentotoimintaa koskevien EU:n komission asetusten soveltaminen Suomessa

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on 24.6.2014 muuttanut määräystä GEN M1-1, jolla määrätään lentotoimintaa koskevien EU:n komission asetuksen 965/2012 ja sen muutosten soveltamiseen liittyvien siirtymäaikojen käytöstä. Määräys tuli voimaan 30.6.2014.

Asetusmuutos on annettu 7.4.2014 ja se on tullut voimaan 27.5.2014. Asetusta olisi sovellettu 1.7.2014 alkaen, mikäli siirtymäaikaa ei olisi päätetty käyttää. Tässä vaiheessa otetaan käyttöön siirtymäaika kokonaisuudessaan käyttöönoton valmistelua varten (viranomaisen ja toimijoiden kouluttautuminen uusiin vaatimuksiin ja toimintamenetelmien ja ohjeiden valmistelu ym.). Siirtymäaika päättyy 21.4.2017.

Luonnokseen antoi ainoastaan Suomen Moottorilentäjien Liitto lausunnon. Se on jäsenten nähtävänä SMLL:n foorumilla kokonaisuudessaan.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. edellyttää, että vastaisuudessa Liikenteen turvallisuusvirasto käyttää kaikessa ohjeistuksessaan ja viitemateriaalissaan ainoastaan suomea ja ruotsia Hallintolain (6.6.2003/434) ja Kielilain (6.6.2003/423) edellyttämällä tavalla.

Trafin tiedote