Yleisilmailun toimintaedellytykset uudessa ilmatilassa

Liikenteen turvallisuusvirasto haluaa selvittää Puolustusvoimien päivittäisen toiminnan alueiden (TSA) alle jäävien pienlentopaikkojen ja purjelentoalueiden toimintaedellytykset uudessa ilmatilassa ”Ilmatila 2014” lausuntokierrokselta saatujen lausuntojen johdosta.

ASM-toimintakäsikirjan työryhmä on käynyt läpi päivittäisen toiminnan alueet ja havainnut useita kohteita, kts. liite, jotka vaativat tarkempaa analyysiä lentopaikkojen aktiivisuudesta, purjelentoalueiden käytöstä jne. jotta nämä voitaisiin huomioida ilmatilan käytön prioriteeteissa tai vaihtoehtoisesti pysyvien ilmatila-alueiden perustamisena (G/D-alueet, TSA-alueiden lohkominen).

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää ko. kentillä toimivilta tahoilta selvitystä ja analyysiä kenttien toiminnasta, käyttövolyymistä/ajoista ja ilmatilatarpeista yleisilmailun osalta. Suomen Moottorilentäjien Liitto kokoaa selvitykset yhteen lausuntoon kenttäkohtaisesti saatujen vastausten perusteella gasafety.fi-sivuille ja lähettää ne Liikenteen turvallisuusvirastolle 24.1.2014 mennessä.