Trafille vastine EASA-Yleisilmailun Lentoturvallisuusstrategiaa varten

SMLL antanut Trafille vastineen EASA-Yleisilmailun Lentoturvallisuusstrategiaa varten,

Vastineessa on puututtu yhteensä 14 eri kohtaan, jotka liittyvät yleisilmailun turvallisuuteen. Kohtiin kuuluu muun muassa polttoaine asiat, verotus, säädökset, koulutus, viranomaistoiminta, ilmatila asiat ja lentoliikenteen valvonta. Monet kohdista puuttuvat myös yleisilmailun kustannustasoon. Korkea kustannustaso vähentää lentäjien kokemusta, joka jo sinällään vaikuttaa yhtenä olennaisena osana ilmailun turvallisuuteen.

Vastine on lähetetty tiedoksi myös Finavialle sekä laajalle joukolle poliittisia päättäjiä.

 

Lopuksi pieni selvennys terminologiaan: Maassamme on totuttu erittelemään harrasteilmailu ja yleisilmailu eri ryhmiksi. ICAO:ssa puhutaan pelkästään yleisilmailusta, EU:n määrittelemään harrasteilmailuun kuuluu heti monenlaisia ilmailun muotoja, jotka kaikki sisältyvät yleisilmailuun, joten selvyyden vuoksi olemme alkaneet käyttämään nimitystä yleisilmailu, johon sisällytämme mm. Ultrakevyet lentolaitteet.