HALLITUKSEN PUUTUTTAVA HELSINKI-MALMIN TILANTEESEEN

Suomen hallituksen on sovittava välittömästi Helsinki-Malmin lentokentän jatkoajasta Helsingin kaupungin kanssa ja annettava Liikenne- ja viestintäministeriölle tehtäväksi suunnitella ja toteuttaa pääkaupunkiseudulle uusi lentokenttä korvaamaan Helsinki-Malmin lentopaikan kaikki toiminnot.

Malmin lentopaikan Lex Malmi -kansalaisaloite keräsi 56 067 suomalaisen allekirjoitukset. Kansalaisaloitteeseen käsittelyn yhteydessä eduskunta antoi huhtikuussa 2018 hallitukselle seuraavan lausuman:

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

Helsinki-Malmin lentopaikan korvaamiseksi tähtääviä toimenpiteitä ei ole ollut toistaiseksi lainkaan. Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto vahvistettiin tarkastusvaliokunnassa 13.10.2020.

LEX MALMI ON TOTEUTTAMATTA

Hallitus ei ole toistaiseksi ryhtynyt eduskunnan edellyttämiin toimenpiteisiin Helsinki-Malmin korvaavan lentopaikan suunnittelemiseksi ja perustamiseksi. Liikenne- ja viestintävaliokunta on todennut, että eduskunnan Lex Malmi -lausumassa esitettyjä toimenpiteitä ei ole toteutettu ja lausuma pitää säilyttää voimassa.

Lausuman mukaan eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä.

MALMI ENTISTÄ MERKITYKSELLISEMPI

Suomen pääkaupunkiseutu ilman pienlentokenttää olisi eurooppalaisten metropolien joukossa selkeän takapajuinen poikkeus. Metropolialueelle ei olisi käytännössä mahdollista saapua kevyemmällä lentokalustolla vapaalla aikataululla, vaikka tällainen lentoliikenne on kasvavan sähköisen, digitaalisen, miehittämättömän ilmaliikenteen ja liikelentotoiminnan painopistealue. Suomi aikoo sulkea pääkaupunkiseudun kakkoslentokentän, juuri kun ilmaliikenne on uusiutumassa sähköiseksi, digitaaliseksi ja miehittämättömäksi lähivuosina.

Suomen Moottorilentäjien Liitto vaatii, että Helsinki-Malmin korvaavan lentopaikan suunnittelu pääkaupunkiseudun tuntumasta on aloitettava välittömästi sähköisen, digitaalisen ja innovatiivisen yleisilmailun koekenttänä julkisen ja yksityisen sektorin tiiviinä yhteistyönä.

Oulussa 05.04.2021

Suomen Moottorilentäjien Liitto – AOPA Finland