Trafin drone-uutiskirje: Uudet luonnokset eurooppalaisesta drone-sääntelystä ovat kommenttikierroksella

Eurooppalainen drone-lainsäädäntö on ottanut merkittäviä askeleita eteenpäin EASAn uuden perusasetuksen EU 1139/2018 sekä EU komission julkaisemien luonnosten Implementing Regulation ja Delegated Regulation muodossa.

Komission julkaisemien uusimpien sääntelyluonnosten kommentointiaika päättyy 5.11.2018.

Nyt käynnissä oleva kommentointikierros on oletettavasti viimeinen tilaisuus vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön, joten kannustamme suomalaisia toimijoita aktiiviseen kommentointiin. Mahdolliseen omaan kommenttiin on syytä liittää myös kunnolliset perustelut.

Delegated Regulation koskee markkinalainsäädäntöä ja sen liitteessä asetetaan teknisiä vaatimuksia markkinoilla myytäville Open-kategorian laitteille. Implementing Regulation ja sen liite asettavat säännöt miehittämättömän ilmailun toimijoille ja harrastajille.

Lisää drone-toiminnasta voit lukea Trafin Drone-uutiskirje Lokakuu 2018