GEN M1-15 Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 20.4.2017 määräyksen GEN M1-15 Eräiden ilmailumääräysten kumoaminen. Yhteensä kumottavia määräyksiä on 24 kpl. Kumoaminen tulee voimaan 21.4.2017. Määräyksellä kumotaan seuraavat AGA-, OPS- ja JAR-määräykset sekä kaksi normisarjan päätöstä:

 • AGA M4-1 Lennonvarmistuslaitteiden lentomittaustoiminta
 • OPS M1-5 Sääminimimääräykset [muuta kuin JAR-OPS vaatimusten mukaista] mittarilentotoimintaa varten
 • OPS M1-7 Poltto- ja voiteluainemäärät lennolla
 • OPS M1-12 Ilma-aluksen matkapäiväkirja ja sen täyttäminen
 • OPS M1-13 Lentotoiminta meluisilla lentokoneilla
 • OPS M1-14 Ulkoisen kuorman kuljetus kellukelentokoneilla
 • OPS M1-21 Ilma-aluksen asiakirjat
 • OPS M1-24 Aluesuunnistuslaitteiden (RNAV) käyttö
 • OPS M1-26 Toiminta RVSM-ilmatilassa
 • OPS M1-27 Aluesuunnistuslaitteiden (RNAV) käyttö mittarilähestymiseen
 • OPS M1-29 Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä (ACAS II)
 • OPS M2-1 Yleisilmailu – lentokoneet
 • OPS M3-1 Lentotoimintaluvan hakeminen
 • OPS M3-14 Kaupallisen ilmakuljetuksen lentotoimintamääräykset
 • OPS M4-1 Helikopterilennot merialueilla
 • OPS M4-2 Riippuvan kuorman kuljetus helikopterilla
 • OPS M4-6 Helikoptereiden minimivarustus yksityis- ja ansiolentotoiminnassa
 • OPS M7-1 Maa- ja metsätalouden lentopaikat
 • JAR-66 Valtuutettu huoltohenkilöstö
 • JAR-147 Hyväksytty huoltohenkilöstön koulutus ja kokeet
 • JAR-OPS 1 Kaupallinen ilmakuljetus (Lentokoneet)
 • JAR-OPS 3 Kaupallinen ilmakuljetus (Helikopterit)
 • 2/2000 Aluesuunnistusjärjestelmän (RNAV) käyttöönotto
 • 1/2002 Pienennetyn korkeusporrastusminimin (RVSM) sekä EUR RVSM -ilmatilan käyttöönotto Suomen lentotiedotusalueilla

Yllämainitut OPS- ja JAR-määräykset syrjäytyvät automaattisesti EU:n lentotoiminta-asetuksen (965/2012) erityislentotoimintaa koskevan osan (SPO) soveltamisen alkamisen myötä 21.4.2017. Tarkemmat perustelut määräysten kumoamiselle löytyvät oheisesta perustelumuistiosta.