Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvosto antoi ilmailulta rajoitetuista alueista uuden asetuksen valtioneuvoston yleisistunnossa 15.12.2022.

Lausuntokierroksen jälkeen asetukseen on tehty seuraavat muutokset:

  • Kieltoalue EFP15 HANHIKIVI on lakkautettu. Ydinvoimalahanke on keskeytetty, joten ilmailulain 11 § mukaisia perusteita lentokiellon jatkamiseen ei ole.
  • Esitys rajoitusalueen EFR134 PANSIO perustamiseksi on vedetty pois, joten uutta rajoitusaluetta ei perusteta.

Suomen Moottorilentäjien Liitto antoi lausuntonsa kyseiseen lausuntopyyntöön sekä Traficomin lausuntopyyntöön ilmatilamuutoksista AIRAC päivämäärälle 20.4.2023.

Molemmat Suomen Moottorilentäjien Liiton antamat lausunnot olivat osaltaan vaikuttamassa EFP15 Hanhikivi kieltoalueen lakkauttamiseen. Perusteluina SMLL – AOPA Finland käytti seuraavia argumentteja;

  • Kieltoalue katkaisee suoran lentoreitin EFRH-EFKO-EFRH välillä.
  • Lentäjät joutuvat aina lennonvalmistelussaan ja lennon aikana ottamaan huomioon kieltoalueen.
  • Kieltoalueen mahdollisia vaikutuksia lentomenetelmiin joudutaan aina tarkastelemaan muutosten yhteydessä.
  • Kieltoalueen lakkauttamisella tehostetaan ilmatilan ja harjoitusalueiden käyttöä.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. on perustettu marraskuussa 2011. Liiton tarkoituksena on toimia johtavana valtakunnallisena yleishyödyllisenä ilmailun etujärjestönä edistäen Suomen yleisilmailua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto edistää ja kehittää Suomen yleisilmailua valvomalla sen etuja yhteiskunnassa. Ilmailu on merkittävä talouskasvun vauhdittaja, työpaikkojen synnyttäjä ja kaupankäynnin ja liikkuvuuden edistäjä niin alueellisesti Suomen sisällä kuin kansainvälisestikin.

Liity sinäkin jäseneksi, niin saat äänesi kuuluviin ilmailuasioissa!

Linkki asetukseen: Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta