IAOPA Europe neuvottelee jatkuvasti EASA:n kanssa lupakirjamääräysten soveltamisesta

Sorry, this entry is only available in Finnish.