Ilmailun turvallisuuskatsaus 2022 

Traficom on julkaissut katsauksen ilmailun vuoden 2022 turvallisuustilanteeseen. Tämä turvallisuustiedote sisältää yleiskatsauksen kaupallisesta ilmakuljetuksesta, yleis- ja harrasteilmailusta sekä muista ilmailun osa-alueista. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Tieto.traficom.fi-sivustolla.

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne 2022


Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa onnettomuuksia tapahtui 4, eli alle puolet vuosien 2013-2021 keskiarvosta. Yksi onnettomuus johti lentäjän kuolemaan. Myös vuonna 2021 tapahtui yksi kuolemaan johtanut onnettomuus.

Vakavia vaaratilanteita tapahtui 18, eli hieman aiempien vuosien keskiarvoa enemmän. Kokonaisuutena viime vuosina yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne on kuitenkin kehittynyt hyvään suuntaan.

Tason 2 mittareilla (onnettomuuksien yleisimmät syytekijät) tarkasteltuna viime vuonna tapahtui hivenen aiempia vuosia enemmän CFIT-tapauksia sekä yhteentörmäyksiä rullauksen aikana (GCOL). Positiivisina huomioina ilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden määrä oli keskimääräistä pienempi. Samoin ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteiden määrä oli vain n. kolmasosa vuosien 2013-2021 keskiarvosta.

Suomalaisilla lentoasemilla yleis- ja harrasteilmailun (ml. lentotyö) operaatioiden määrä oli vuonna 2022 vajaat 10 % vuotta 2021 pienempi ja n. 35 % pienempi kuin vuonna 2019.

Suuri osa yleis- ja harrasteilmailusta tapahtuu valvomattomilla lentopaikoilla, ja tästä saadaan tarkemmat tiedot keväällä 2023, kun ilma-alusten vuosittainen lentotuntitilasto valmistuu. Alustavan arvion perusteella lentotuntimäärät eivät merkittävästi poikkeaisi edellisestä vuodesta.

Lue lisää yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanteesta.

EasyVFR-sovellus jäsenetuhintaan

Kaikki Traficomin turvallisuustiedotteet löydät täältä.  Tästä ja muistakin turvallisuustiedotteista voit antaa palautetta lyhyen kyselylomakkeen kautta. Liity ilmailun turvallisuustiedotteiden tilauslistalle