Määräysmuutos: Lentotoiminta kansallisen sääntelyn alaisilla ilma-aluksilla (OPS M2-11)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 13.12.2022 antanut muutetun määräyksen OPS M2-11, Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla. Muutostarpeet johtuvat useista EU-lainsäädännön ja kansallisten lakien muutoksista. Lisäksi asetetaan eräitä uusia varustevaatimuksia, joiden täyttämiseen kuitenkin annetaan vähintään yhden vuoden siirtymäaika. 

Määräykseen on lisätty uusi kohta 11 ilmoituksenvaraisesta matkustajien kuljetuksesta kaupallisesti tai kerhotoimintana kulut kattavaa korvausta vastaan EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetuilla historiallisilla ilma-aluksilla, entisillä sotilaskoneilla tai näiden jäljitelmillä. Tällä tarkennetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 128 §:ssä olevaa vaatimusta.