Alkukesän havaintoja lentoturvallisuuden suhteen

Poikkeama-asetus (EU)376/2014 ja siihen liittyvän poikkeamatiedon perusteella Traficom ja SMLL tekevät turvallisuusyhteystyötä analysoimalla käytännön tapahtumia. Tämän yhteistyön perusteella halutaan esille tuoda seuraavia havaittuja turvallisuushuomioita:

Havaintojemme mukaan lennonjohtoselvitysten rikkomiset sekä niiden puuttumiset ovat jälleen yleistyneet. Hyvät ilmailijat; tutustukaa ilmatiloihin, tutkikaa milloin ne ovat aktiivisia ja seuratkaa lentäessänne omaa sijaintianne, myös korkeuttanne. Muistakaa myös transponderin käyttö, ainakin siellä missä se on pakollista (TMZ), mutta oman turvallisuutenne tähden myös muuallakin.

Eräs maaliikenteeseen liittyvä mainitsemisen arvoinen asia: Kun olette saaneet selvityksen siirtyä kiitotiellle, lukekaa selvitys takaisin paikallanne ollessa ja lähtekää vasta sen jälkeen liikkumaan. Tämä sen vuoksi, että kun lähetätte radiolla, ette kuule mahdollisia selvitystä korjaavia- tai hätäsanomia. Virhe voi tulla joko itsellänne tai lennonjohtajalla, sen korjaaminen pitää tapahtua nopeasti ja virheen lopputuloksena voi syntyä erittäin pahaa jälkeä. Tätä menetelmää voi soveltaa myös korpikentillä. Pyyntömme on, että sisällytätte tämänkin käytännön hyvään ilmailutapaanne.

–SMLL:n lentoturvallisuustiimi

Leave a Reply

Your email address will not be published.