Tiedote lentäjille: Yleisiä poikkeusmenettelyjä kelpuutusten ja koulutusten voimassaolojen pidentämiseksi ei jatketa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom teki vuonna 2020 koronaviruspandemiasta johtuen päätöksiä, joilla mahdollistettiin lentäjien luokka-, tyyppi- ja mittarilentokelpuutusten, kielitaitomerkintöjen, opettajakelpuutusten, tarkastuslentäjän valtuutusten sekä tiettyjen lento-operaattorikoulutusten ja -tarkastusten voimassaolon jatko kevennetyillä menettelyillä. Yllä mainittua yleistä poikkeusmenettelyä ei enää jatketa. Yksittäisillä henkilöillä on kuitenkin edelleen mahdollisuus hakea EASA-asetuksen 71 artiklan mukaista poikkeusmenettelyä.

Poikkeus voidaan myöntää kiireellisten ja ennalta arvaamattomien olosuhteiden vallitessa tai kiireellisten operatiivisten tarpeiden vuoksi, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • näitä olosuhteita tai tarpeita ei ole mahdollista käsitellä riittävällä tavalla sovellettavien vaatimusten mukaisesti
  • turvallisuus, ympäristönsuojelu sekä sovellettavien keskeisten vaatimusten täyttyminen on varmistettu, tarvittaessa riskinlievennystoimenpiteillä
  • jäsenvaltio on mahdollisimman pitkälle lieventänyt poikkeusten myöntämisestä aiheutuvia mahdollisia markkinavääristymiä
  • poikkeusten soveltamisala ja kesto ovat rajoitettuja siihen, mikä on ehdottoman välttämätöntä, ja sitä sovelletaan syrjimättömällä tavalla.

Yksityiskohdat ja muut tiedot Traficomin sivuilla.