March 2016 archive

Lennonjohdon kevätkertaus yleisilmailijoille Oulunsalossa

Sorry, this entry is only available in Finnish.

Helsingin kaupunginvaltuuston päätös kielteinen kuntalaisaloitteelle

Sorry, this entry is only available in Finnish.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry:n vuosikokous

Sorry, this entry is only available in Finnish.

SMLL tukee Trafin esitystä ultrien MTOM-painon korottamiseksi

Trafi esitti taannoin EASA:n Istanbulin kokouksessa MTOM-painon korotusta 65 kg:lla mutta SMLL katsoo, että maksimipaino voi olla 600 kg seuraavien reunaehtojen täyttyessä; Max. sakkausnopeus: 45 KT Max. tyhjäpaino: 405 kg Max. lentoonlähtöpaino: 600 kg tai valmistajan sallima maksimipaino. Nämä luvut tulisi olla kaikille ultrille samat, olipa kyseessä vesikone, suksikone, varjolla/ilman, yksi/kaksipaikkainen jne. Tiettävästi Norja ja …

Continue reading

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta EASA-asetukseksi

Euroopan komissio antoi 7 päivänä joulukuuta 2015 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 eli EASA-asetuksen kumoamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö informoi lähiaikoina Eduskuntaa asiasta ja saa tätä kautta mahdollisesti neuvotteluohjeita muutosehdotuksen käsittelyä varten. Trafi ja LVM pyrkivät informoimaan …

Continue reading

Ilmailijoiden lentokauden avajaiset 2016 Kuopiossa

Kallan Lentäjät ry:llä on ilo kutsua teidät ilmailijoiden yhteiseen lentokauden avajaistilaisuuteen Kuopioon. Tilaisuus järjestetään tiistaina 12.4.2016 klo 17:00 alkaen Rissalassa lentoaseman ravintolan tiloissa. Tilaisuudessa ovat paikalla Finavian edustajina lentoaseman ja lennonjohdon päälliköt, sekä edustaja Karjalan Lennostosta. Tilaisuuden alustava ohjelma on seuraava: Lentoaseman päällikkö • lentoaseman kuulumiset • lentonäytös Lennonjohdon päällikkö • kiitotieturvallisuus • lennonjohtoselvitykset • …

Continue reading

Ilmailijoiden sääilta 2016

Ilmatieteen laitos järjestää kaikille avoimen Ilmailijoiden sääillan torstaina 7.4.2016 klo 17.30 toimitalossaan Helsingin Kumpulassa. Alustava ohjelma -Harrasteilmailun turvallisuus -NAMCon -Pohjoismainen sääportaali Northavimet -ILMARI AWOS –esittely ja muutokset lentoasemilla -OPMET-muutos ja ilmailusaa.fi –palvelun muutokset -Lentosään oppimateriaali ja sääevästystä kauden alkuun Mukaan mahtuu 90 ensin ilmoittautunutta. Ilmoittautuminen tilaisuuteen 31.3.2016 mennessä Webropol-linkin kautta: https://www.webropolsurveys.com/S/6AE4222360886CA7.par Lisätietoja seuraavan linkin takaa: …

Continue reading