Category: Yleinen

Jäsenten henkilövakuutusturva alkaa 1.1.2013

SMLL on tilannut jäsenilleen henkilövakuutuksen 1.1.2013 alkaen. Vakuutus on voimassa kaikilla jäsenmaksu-laskut hoitaneilla jäsenillä automaattisesti. Vakuutus perustuu Pohjola Vakuutus Oy:n Sporttiturva-tuotteeseen ja kattaa ilmailuharrastuksessa aiheutuneita henkilövahinkoja. Tarkempi kuvaus vakuutuksesta ja sen ehdoista julkaistaan jäsenillemme saatuamme julkaisumateriaalin vakuutusyhtiöltämme.

Lausuntopyyntö ilmailumääräysten AGA M1-1 ja AGA M1-2 sekä ilmailutiedotusten GA T1-3, AGA T1-4 ja AGA T1-5 yhdistämisestä

Lausuntopyyntö ilmailumääräysten AGA M1-1 ja AGA M1-2 sekä ilmailutiedotusten GA T1-3, AGA T1-4 ja AGA T1-5 yhdistämisestä Liikenteen turvallisuusvirasto on päivittänyt ilmailumääräystä AGA M1-1, jota sovelletaan siviili-ilmailuun käytettävien, lentokoneille tarkoitettujen, maa-alueilla sijaitsevien valvomattomien lentopaikkojen rakentamiseen ja pitoon sekä palvelujen ja varustuksen määrittelyyn. Trafi pyytää lausuntoja ilmailumääräysten AGA M1-1 ja AGA M1-2 sekä ilmailutiedotusten AGA T1-3, …

Continue reading

Liikenteen turvallisuusviraston perimiin maksuihin muutoksia

Liikenne- ja viestintäministeriöstä lähetettiin tänään 08.11.2012 pidetyn kuulemistilaisuuden muistio ja aineisto osanottajille. Lisäksi mukana tänään 05.12.2012 vahvistettu maksuasetus perusteluineen. Perusteettomat maksut, lentokelpoisuuden valvontamaksu ja ilma-aluksen rekisterissäpitomaksu, säilyttivat asemansa maksuasetuksessa. Trafi ei tuota ilma-aluksen omistajille mitään palvelua näiden maksujen vastineeksi. Muistio aineistoineen on jäsenistön nähtävissä SMLL:n foorumilla. Vertailua viime vuoden hintatasoon ei ole vielä ehditty tehdä …

Continue reading

Lentoasemien yleisilmailijoiden kausikorttikonsepti uudistuu – Finavian asiakastiedote 27.11.2012

Lentoasemien yleisilmailijoiden kausikorttikonsepti uudistuu Finavia uudistaa lentoasemiensa kausikorttihinnoittelua ja tarjoaa tulevaisuudessa sopivan kausikortin erilaisten asiakasryhmien tarpeisiin. Uudistus on osa jatkuvaa palvelun kehitystä, jolla halutaan edistää eri asiakasryhmien erilaisten palvelutarpeiden huomioimista. Kausikorttikonseptia koskevat muutokset tullaan toteuttamaan vuoden 2013 aikana. Uudistuksen toteuttamisesta tiedotetaan asiakasryhmille hyvissä ajoin ennen muutoksia. Koska kausikorttikonseptia uudistetaan ensi vuonna, koko vuoden 2013 kattava …

Continue reading

SMLL antanut STT:lle näkemyksensä viime päivien uutisointiin

Alla on uutinen siten kuin se STT:lle lähetettiin, toimituksen modauksen tuloksena se oli mediassa hieman erilainen. vrt. julkaisu Kalevassa 27.11.2012 vapaa julkaistavaksi Suomen Moottorilentäjien Liitto kertoo onnettomuuksille uuden näkökulman Harrasteilmailun onnettomuuksien ja ilmatilaloukkauksien määrästä on viimepäivinä ollut useita otsikoita tiedotusvälineissä. Uutisissa on moitittu harrasteilmailijoiden koulutusta ja asenteita, mutta ne eivät ole ainoat syyt onnettomuuksiin. Erittäin …

Continue reading

Lentoliikennestrategia – lentoliikenneseminaari 30.10.2012

Hallitus antoi eduskunnalle huhtikuussa 2012 liikennepoliittisen selonteon. Lentoliikennestrategia on yksi selonteossa luvatuista hankkeista. Lentoliikennestrategiassa on tarkoitus selvittää Suomen lentoliikenteen tulevaisuuden näkymiä, määritellä lentoliikenteen tavoitteet jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja arvioida Suomen lentoasemaverkostoa erityisesti alueiden saavutettavuuden näkökulmasta. Liikenne- ja viestintäministeriö asetti 13.9.2012 seuranta- ja projektiryhmän lentoliikennestrategian valmistelua varten. Strategian valmistelu käynnistettiin lentoliikenneseminaarilla 30.10.2012. Suomen Moottorilentäjien Liitto antoi …

Continue reading

Kuulemistilaisuus 8.11.2012 – Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun asetuksen uudistaminen

Liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut liikennepoliittisen selonteon linjausten mukaisesti työryhmän selvittämään liikennemuotojen hinnoittelun kehittämistä. Työryhmän tehtävänä on laatia kaikkia liikennemuotoja koskeva maksujen ja verojen kokonaistarkastelu ja määritellä pitkän aikavälin strategia hinnoittelulle. Liikenteen turvallisuusviraston eli Trafin organisaatio uudistui vuoden 2011 alusta. Vuoden 2013 alusta myös viraston maksullisen toiminnan perusteet tulevat pohjautumaan uuden toimintoperusteisen organisaation rakenteen mukaan. …

Continue reading

Liikenteen turvallisu​usviraston uutiskirje 3_2012

Liikenteen turvallisu​usviraston uutiskirje 3_2012 Ilmailun ja rautateiden turvallisuus vuonna 2011 Trafi julkaisi lokakuun alussa ilmailun ja rautateiden turvallisuuden vuosikatsaukset viime vuodelta. Ilmailun katsauksessa paneudutaan ilmailun eri osa-alueiden turvallisuuden tilaan ja ajankohtaisiin aiheisiin.

AOPA CH Kuopiossa

Kuvauskalusto oli jo käytössä kun tulin laskuun, joten odotellaan Mikon kuvia FF:n. Ellei nyt joku välttämättä halua tason säilyvän ennallaan? : ) Savon Sanomien juttuun linkki tässä.

Consolidated Part-M – Continuing Airworthiness Requirements -cd jäsenille ilmaiseksi

Part-M – Revision August 2012 – Continuing Airworthiness Requirements Mikäli haluat veloituksetta ”Consolidated Part-M – Continuing Airworthiness Requirements” -cd:n, lähetä sähköpostiviesti sihteerille. Uusi cd sisältää ”Consolidated version of Part-M of the Commission Regulation EC No 2042/2003, and related EASA Decisions (Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) sisällön. Viimeisimmät muutokset (ED Decision 2010/006/R ja Commission Regulation (EU) …

Continue reading