Esa Harju

Author's posts

Yleisilmailukoneiden huolto-ohjelmien vaatimukset voivat keventyä

Yleisilmailukoneiden huolto-ohjelmien vaatimukset voivat keventyä Yleisilmailutyöryhmä tarkasteli EASA:n Part M:n liittyvien huolto-ohjelmien ongelmia ja tarkastelun tuloksena EASA valmistelee parhaillaan NPA:ta, Notice of Proposed Amendment, jossa käsitellään muutoksia jatkuvan lentokelpoisuuden vaatimusten suhteen ELA-1-, LSA- ja purjelentokoneiden ja ilmapallojen osalta. Dan Akerman, AOPA Ruotsin vanhempi tekninen neuvonantaja, joka toimi IAOPA:n edustajana, raportoi, että ELA-1 painorajaa tullaan nostamaan …

Continue reading

Tukholma-Arlandan kentällä maahuolinta on mahdollista suorittaa itsepalveluna

Ruotsin ilmailuviranomaisen, Transportstyrelsenin, päätöksellä on todettu aiemmin Swedavian, Ruotsin valtion omistaman yhtiömuotoisen ilmaliikenne- ja lentokenttäoperaattorin, antama määräys pakollisesta maahuolintapalvelusta olevan Ruotsin ilmailulain 2000:150 7§ ja EU direktiivin 96/67:n Artikla 7 vastainen, jotka molemmat sallivat self-handlingin. Transportstyrelsen vaatii Swedavialta pikaisia toimia määräyksen peruuttamiseksi sekä uuden lakien ja direktiivien mukaisen määräyksen laatimiseksi. Suomen Moottorilentäjien Liitto ryhtyy toimiin Finavian …

Continue reading

Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategia

EU on velvoittanut jäsenvaltionsa toteuttamaan Single European Sky (SES) asetuksessa kuvattuja toimintamalleja ilmaliikennepalvelun järjestämisessä. Trafi on laatinut uuden ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategian Suomessa vuosille 2012-2030 ja pyytää lausuntojastrategialuonnoksesta 15.9.2012 mennessä. Lähde

Ilmailumääräyksen OPS M1-27 muutos lausuntokierroksella

Liikenteen turvallisuusvirasto pyytää 20.8.2012 mennessä lausuntoa suunnitellusta muutoksesta ilmailumääräykseen, joka on annettu aluesuunnistuslaitteiden käytöstä mittarilähestymiseen. Määräysmuutoksen pääasiallisena tavoitteena on operatiivisten vaatimusten esittäminen niin sanotun pystysuuntaopastetun mittarilähestymisen käyttöönottoa varten. Lähde

AOPA SWEDEN 50 years – AOPA Ruotsin kansainvälinen juhlavuoden Fly-In Ljungby / Feringe 4. – 5.08.2012

Toivotamme kaikkien ilmailulajien edustajat tervetulleiksi tähän juhlaan. Ota mukaasi vaimosi, perheesi, ilmailuystäväsi, mekaanikkosi, ilmailulääkärisi, paikallispoliitikko tai ilmailusta kiinnostunut ystäväsi ja tule kanssamme Ljungby/Feringen lentokentältä tuona viikonloppuna! Tätä kirjoitettaessa olemme täydessä suunnittelutyössä kahden päivän konferensseihin ja seminaareihin seuraavista aiheista; EASA-lupakirjat, huoltotoiminta, viranomaisvalvonta, EASA-OPS, lentoturvallisuus jne. Viranomaisten edustajat on kutsuttu myös paikalle. Tapahtumien organisointi muille kävijöille on …

Continue reading

AOPA pysäyttää tarpeettomat transponderitarkastukset

EASA on vastannut kirjallisesti AOPA Ruotsin kirjeeseen C-moodin transponderitarkastuksista. EASA ilmoittaa, että se aikoo pikaisesti poistaa vaatimuksen transponderitarkastuksista juuri niillä perusteilla, jotka tuotiin esille Dan Ackermanin laatimassa AOPA Ruotsin kirjeessä.   EASA AD 2006-0265 edellyttää, että C-moodin transponderit on tarkastettava 24 kuukauden välein, jotta varmistetaan laitteen oikea toiminta ja korkeusilmoitus. Dan Ackerman totesi AOPA Ruotsin …

Continue reading

Kausikorttikonseptin asiakaskonsultaatio Finavian kanssa

Suomen Moottorilentäjien Liiton edustajat osallistuivat yhdessä muiden sidosryhmien edustajien kanssa Finavian järjestämään asiakaskonsultaatioon 19.6.2012.   Tilaisuudessa keskusteltiin kausikorttikonseptin muutostarpeista, linjattiin sen kehityssuunnitelmaa sekä tuotiin esille yleisilmailijoiden näkemyksiä lentoasemien palvelutasosta ja lentoliikennemaksuista. Keskustelussa sivuttiin myös 12 kuukaudeksi ostettujen kausikorttien hyvittämistä 31.12.2012 ylittävältä osalta. Finavia lupasi käsitellä reklamaatiot ja oikaisupyynnöt palveluehtojensa mukaisesti. Suomen Moottorilentäjien Liitto edellyttää, että …

Continue reading

Trafin lausuntopyyntö toisiotutkavastaaja- sekä radioyhteysvaatimuksen laajentamisesta

Trafi pyytää lausuntoja toisiotutkavastaaja- ja radioyhteysvaatimuksen laajentamisesta Helsinki-Vantaan lähestymisalueen alapuolisessa ilmatilassa. Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus pyytää jäsenistöltä perusteltuja mielipiteitä asiasta, sillä hallitus tulee ottamaan kantaa lähitulevaisuudessa tähän asiaan ja kertomaan sen Trafille.

Sunny Nights Fly-in Pudasjärvi (EFPU) 28.6-1.7.2012

Sunny Nights Fly-in Pudasjärvi (EFPU) 28.6-1.7.2012 Perinteinen ilmailijoiden kokoontuminen Pudasjärven lentopaikalla yöttömässä yössä napapiirin välittömässä läheisyydessä. Tapahtuma järjestetään uuden kaavan mukaan, jossa painotetaan paikallisten tapojen ja perinteiden mukaan toimimista. Lisätiedot täältä!

Kysely APV-lähestymismenetelmästä

 Kysely APV-lähestymismenetelmästä IR-kelpuutuksen omaaville lentäjille   Ben Kingsley, AOPA UK, pyytää mittarilentokelpuutuksen omaavia ja siitä kiinnostuneita lentäjiä vastaamaan kyselyyn APV-lähestymismenetelmästä. Tavoitteena on tutkia mittarilentäjien mielenkiintoa uusien menetelmien käyttöönottoon lentokentillä, löytää hyötyjä ja haittoja sekä kustannustekijöitä näistä menetelmistä. Siis jos sinulla on mittarilentokelpuutus tai olet siihen kouluttautumassa, vilkaiseppa seuraavaan linkkiä ja kerro mielipiteesi; https://www.surveymonkey.com/s/sbas_survey_ga, siellä on myös …

Continue reading