Esa Harju

Author's posts

Kansallisen ilma-aluksen miehitys OPS M1-20

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut 11.4.2013 ilmailumääräyksen kansallisen ilma-aluksen miehityksestä. Määräys tulee voimaan 12.4.2013. Tällä määräyksellä vahvistetaan, missä määrin lentomiehistöasetuksen mukaiset lupakirjat hyväksytään toimintaan kansallisilla ilma-aluksilla ja samalla muutoinkin selkiytetään EU:n sääntelyn ulkopuolelle jäävien ilma-alusten ohjaamomiehistöä koskevia vaatimuksia.

Lausuntopyyntö transponderi-ilmailumääräyksestä

Liikenteen turvallisuusvirasto on valmistellut ilmailumääräyksen OPS M1-31 transpondereista ja sen perustelumuistion. Määräysluonnoksessa esitetään vaatimus vähintään Moodi C:llä varustetun toisiotutkavastaajan (SSR-transponderi) käytöstä tietyissä Helsinki-Vantaan lähestymisalueen alapuolisissa ilmatiloissa ja Malmin lähialueella sekä Helsinki-Vantaan lähialueella CTR ”SOUTH”. Suomen Moottorilentäjien Liitto valmistelee lausunnon asiasta määräpäivään mennessä ja pyytää jäseniltä perusteltuja kannanottoja 20.4.2013 mennessä osoitteeseen hallitus(a)smll.fi.

Lausuntopyyntö ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta annettavasta määräysluonnoksesta

Liikenteen turvallisuusvirasto on valmistellut ilmailumääräyksen ANS M1-6 ja perustelumuistion ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta. Suomen Moottorilentäjien Liitto valmistelee lausunnon asiasta määräpäivään mennessä ja pyytää jäseniltä perusteltuja kannanottoja 20.4.2013 mennessä osoitteeseen hallitus(a)smll.fi.

Hendell Aviation Oy:lle EU-OPS AOC-toimilupa

Hendel Aviation Oy aloitti tällä viikolla kaupallisen lentoliikenteen yksimoottorisella lentokoneella, Pilatus PC12:lla, ensimmäisenä operaattorina Euroopassa. Suomen Trafi, Liikenteen turvallisuusvirasto, myönsi heille EU-OPS AOC:n, lentotoimintaluvan, jonka suomilla oikeuksilla matkustajien ja rahdin kuljetus on mahdollista Euroopassa ja Itsenäisten Valtioiden Yhteisön alueella. Lähde Uutisesta FlighGlobal/Blogs ja FlightGlobal/News.

EASA:n alueellinen tiedotustilaisuus lentomiehistöjä ja lentotoimintaa koskevista säädöksistä

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA järjestivät lento- ja koulutustoimintaan liittyvän alueellisen tiedotustilaisuuden 26.-27.2.2013 Helsingissä. Tilaisuuteen liittyvä EASAn esittelemä luentomateriaali on ladattavissa täältä. Trafin 26.2. esittelemä aineisto on täällä ja 27.2. materiaali on täällä.

AOPA Finland – SMLL – Liikennemaksukysely – vastaa heti!

Suomen Moottorilentäjien Liitto suorittaa parhaillaan kyselytutkimusta ilmailun liikennemaksuista. Pyydämme kaikilta aktiivisilta ilmailijoilta mielipidettä liikennemaksuista. Vastaa tähän kyselyyn. OSALLISTU, vain siten voit VAIKUTTAA! Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus

Vakuutusvertailu kannattaa ennen lentokauden alkua

Lentokoneiden vakuutustarjousten käsittelyn nopeuttamiseksi SMLL:n foorumilla on Riskikartoituslomake. Täytä ja lähetä se sihteerille, niin saat tuota pikaa edullisen tarjouksen lentokoneesi vakuutuksista. Pohjolan Sporttiturva on voimassa kaikille jäsenille 2013 vuoden alusta lähtien. Liity jäseneksi!

Pienkoneonnettomuudet tuplaantuneet – lentäjän virhe merkittävin syy

Viime vuonna harraste- ja yleisilmailussa tapahtui yhteensä 14 onnettomuutta, joissa menehtyi 6 henkilöä. Vuonna 2011 sekä onnettomuuksia että menehtyineitä oli puolet vähemmän. Raportoituja vakavia vaaratilanteita oli viime vuonna 27, kun niitä vuotta aikaisemmin oli 33. Merkittävin yksittäinen syy onnettomuuksissa on ollut lentäjän virhe joko lentotilan, koneen suorituskyvyn tai lentosään arvioinnissa. Teknisistä vioista esille nousevat moottorihäiriöt, …

Continue reading

Ilmailumääräykset SEC M1-1 ja PEL M3-4 on julkaistu

Liikenteen turvallisuusvirasto on antanut 20. ja 21.12.2012 ilmailumääräykset SEC M1-1 ja PEL M3-4, joilla muutetaan tähän asti voimassa olleita määräyksiä. Määräykset astuvat voimaan 1.1.2013 alkaen.

Lausuntopyyntö ilmailumääräysten AGA M1-1 ja AGA M1-2 sekä ilmailutiedotusten GA T1-3, AGA T1-4 ja AGA T1-5 yhdistämisestä

Lausuntopyyntö ilmailumääräysten AGA M1-1 ja AGA M1-2 sekä ilmailutiedotusten GA T1-3, AGA T1-4 ja AGA T1-5 yhdistämisestä Liikenteen turvallisuusvirasto on päivittänyt ilmailumääräystä AGA M1-1, jota sovelletaan siviili-ilmailuun käytettävien, lentokoneille tarkoitettujen, maa-alueilla sijaitsevien valvomattomien lentopaikkojen rakentamiseen ja pitoon sekä palvelujen ja varustuksen määrittelyyn. Trafi pyytää lausuntoja ilmailumääräysten AGA M1-1 ja AGA M1-2 sekä ilmailutiedotusten AGA T1-3, …

Continue reading