Esa Harju

Author's posts

EASAn lausuntopyyntö: “Unmanned aircraft system beyond visual line operations over populated areas or assemblies of people in the ‘specific’ category”

EASA on julkaissut lausuntopyynnön “Unmanned aircraft system beyond visual line operations over populated areas or assemblies of people in the ‘specific’ category”. Määräaika lausunnon antamiselle päättyy 15.5.2020. SMLL tulee jättämään oman lausuntonsa määräaikaan mennessä ja pyydämme jäsenistöltä perusteltuja kommentteja ja ehdotuksia EASA:n  NPA:sta mahdollisimman pian.

EasyVFR 4 beta – EasyVFR:n uusi lisenssihinta on 59€ 1.5.2020 alkaen

EasyVFR4-ohjelmiston julkaisu lähestyy ja sitä myötä SMLL päivittää lisenssihinnoittelua. SMLL on viime syksystä saakka työskennellyt maailman ensimmäisen suomenkielisen lennonsuunnittelu- ja navigointiohjelmistojulkaisun kehittämiseksi. Tämä työ on lähes valmis, viimeiset tarkastukset ovat käynnissä sanaston ja pikaohjeiden viimeistelemiseksi. Kaikki 1.5.2020 mennessä SMLL:n kautta EasyVFR-lisenssin tilanneet jäsenet saavat EasyVFR4-päivityksen veloituksetta. Uudet EasyVFR-lisenssit päivittyvät 3.97-versiosta EasyVFR4-versioon julkaisun jälkeen. Hinnoittelumuutos liittyy …

Jatka lukemista

Uusi ilmailumääräys: OPS M1-28 Vaara-alueet

Liikenne- ja viestintävirasto on 8.4.2020 antanut uuden ilmailumääräyksen OPS M1-28 Vaara-alueet. Määräys tulee voimaan 23.4.2020. Tämä määräys koskee alueita, joissa vaihtelevasti määräaikoina saatetaan harjoittaa ilma-alusten lentoturvallisuuden vaarantavaa toimintaa (vaara-alue). Tällainen toiminta voisi olla esimerkiksi miehittämättömien ilma-alusten lentosäännöistä poikkeavaa toimintaa. Vaara-alueille voidaan lentää ilma-aluksen päällikön harkinnan mukaan. Ilma-aluksen päällikön on harkinnassaan otettava huomioon, että alueen toimijoilla …

Jatka lukemista

Kooste harraste- ja yleisilmailijoita koskevista poikkeuksista – päivitys 24.7.2020

Suomen Moottorilentäjien Liitto on koostanut Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin julkaisemat harraste-ja yleisilmailijoita koskevat poikkeukset tälle sivulle. EU-asetuksen (EU) No 2018/1139 artiklan 71 mukaiset poikkeukset Tiedote lentäjille, lennonjohtajille, lennontiedottajille ja matkustamohenkilöstölle: Lääketieteellisten kelpoisuustodistusten ja matkustamomiehistön terveydentilatodistusten voimassaolon jatkaminen poikkeusmenettelyllä Tiedote lentäjille: Part-FCL-lupakirjojen kelpuutuksiin jatkoa tarvittaessa Tiedote CAMO organisaatioille: Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen voimassaolon lisäpidennys ilma-aluksen ollessa valvotussa ympäristössä …

Jatka lukemista

COVID 19 – Joustavuussäännökset – Artikla 71

Suomen Moottorilentäjien Liiton on jättänyt lausunnon Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille ja Liikenne- ja viestintäministeriölle lentokoulutukseen ja -toimintaan sekä lupakirjoihin liittyvien teoria- että lentokokeiden sekä niihin kuuluvien todistusten, oikeuksien, luokka- ja tyyppikelpuutusten uusimisesta ja voimassaolon jatkamisesta. Voit lukea lausunnon tämän linkin takaa. Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus

Liikenne 12 -päivä järjestetään 10.3.2020 samanaikaisesti neljällä paikkakunnalla – SMLL mukana jokaisessa tilaisuudessa!

Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti viime vuoden puolella valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnittelun, jonka tulisi kattaa kaikki liikennemuodot ja -verkot. Maakunnissa sijaitsevien pienlentokenttien merkitys liikennejärjestelmän osana tullee kasvamaan digitalisaation, automaation ja sähköisen ilmailun parantaessa henkilö-, posti- ja tavarakuljetuksia harvaan asutuilla seuduilla. Suomen Moottorilentäjien Liitto – AOPA Finland  tuo esille pienlentokenttien potentiaalin kansainvälisen kaupan, palveluiden, ihmisten, tavaroiden ja pääomien väylänä …

Jatka lukemista

ICAO:n kyselytutkimus ilmailukarttojen käyttäjille

ICAO on katselmoimassa nykyisiä liitteen 4 ilmailukarttoja selvittääkseen nykyisen karttamateriaalin käyttöä ja sitä voidaanko niitä korvata digitaalisilla kartoilla tai tietokannoilla, jotka vastaisivat paremmin nykypäivän ilmatilan käyttäjien tarpeita. ICAO on käynnistänyt kyselytutkimuksen, joka on suunnattu kaikille ilmailukarttojen käyttäjille ja hyödyntäjille. Kyselytutkimuksella pyritään selvittämään julkaistujen ilmailukarttojen tarve datasettien julkaiseminen jälkeen. Kaikki ilmailukarttojen käyttäjät ja hyödyntäjät ovat tervetulleita …

Jatka lukemista

Osallistu IAOPA Europe’n lentoturvallisuuskyselyyn!

Yleisilmailulentokoneiden valmistajien yhdistys (GAMA) ja ilma-alusten omistajien ja lentäjien yhdistysten kansainvälinen neuvosto (IAOPA) ovat käynnistäneet vuotuisen tutkimuksen, jonka tarkoituksena on parantaa lentoturvallisuutta Euroopassa tunnistamalla harraste- ja yleisilmailun, lentokoneiden, laitteiden ja varustuksen suuntaukset. Tätä luottamuksellista kyselyä tukevat Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto (EASA) ja Aero Friedrichshafen -messujärjestäjä se on avoinna verkossa 5. 4.2020 asti. GAMA ja IAOPA pyrkivät …

Jatka lukemista

Invitation – Memorial Hans Gutmann Tourist Rally Flight 2020

Dear aeronautical friends, Our organizational team is planning the 9th edition of Memorial Hans Gutmann Tourist Rally Flight, an international general aviation event. We get in touch with you to motivate and invite all Aeronautical Federations of General Aviation, IAOPA chapters, aero clubs and all flying friends to either participate (even partly) or help us with …

Jatka lukemista