Tervetuloa yleis- ja harrasteilmailun edunvalvonnan piiriin!

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry toimii kaikkien ilmailulupakirjanhaltijoiden sekä yleis- ja harrasteilmailun edunvalvojana. Suomen Moottorilentäjien Liiton tarkoituksena on toimia johtavana valtakunnallisena yleishyödyllisenä ilmailun etujärjestönä edistäen Suomen yleis- ja harrasteilmailua sekä toimia valtakunnallisena keskusjärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto edistää ja kehittää Suomen harraste- ja yleisilmailua valvomalla siviili-ilmailun etuja yhteiskunnassa tiivillä viranomaisyhteistyöllä.

Suomessa on maa-alueilla jokamiehen oikeus, jolla jokaisen kansalaisen oikeutta käyttää luontoa siitä riippumatta, kuka omistaa alueen tai on sen haltija. Luonnon käyttämiseen jokamiehenoikeuksien sallimissa rajoissa ei siis tarvita maanomistajan lupaa eikä oikeuksien käyttämisestä tarvitse maksaa mitään.

Suomen ilmatila on samanlainen osa suomalaista luontoa kuin maa- ja vesialueetkin, joten molempiin kohteisiin tulee olla yhtäläinen pääsyoikeus. SMLL tekee jatkuvasti edunvalvontatyötä edistäen ilmailun toimintaympäristön toimintamahdollisuuksia ja kaikkien yleis- ja harrasteilmailijoiden pääsyä kaikille yhteiseen Suomen valtion ilmatilaan.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. on perustettu marraskuussa 2011. Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. on maailmanlaajuisen IAOPA:n, International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations, ja Euroopan alueella toimivan IAOPA Europe’n jäsenjärjestö. IAOPA:n 84 kansallista jäsenjärjestöä ovat voittoa tavoittelemattomia, valtiovallasta riippumattomia itsenäisiä harraste- ja yleisilmailun edunvalvontaorganisaatioita. Toimintaa ei siis rahoiteta verovaroin vaan ainoastaan jäsenmaksutuloilla ja lahjoitusvaroilla.

Tervetuloa aktiivisen ja riippumattoman yleis- ja harrasteilmailujärjestön jäseneksi! Tutustu jäsenetuihimme ja toimintaamme!

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus

https://www.facebook.com/AOPAFinland/