Viestintävirasto tiedottaa – VHF DATA LINK (VDL) -TAAJUUDET

Euroopan ilmailutaajuuksien verkonhallinnoijan Eurocontrolin pyynnöstä Viestintävirasto tiedottaa ilmailuradioiden käyttäjiä taajuuksien oikeasta käytöstä.

* VHF DATA LINK (VDL) -TAAJUUDET
Ilmailun VDL-taajuudet taajuuskaistalla 136,700–136,975 MHz on varattu tiedonsiirtoyhteyksille. Puheviestintä näillä taajuuksilla on kielletty, sillä se häiritsee tiedonsiirtoa. Puheviestintään on varattu muita taajuuksia.
Ilmailun tiedonsiirtoyhteydet ovat tärkeä osa lentoyhtiöiden sisäistä tiedonvälitystä lentokoneen ja maassa olevan vastaanottajan välillä. Datalähetysten häiriötön vastaanotto edellyttää muulta radioliikenteeltä erotettuja kanavia.

Asiaa käsittelevä Viestintäviraston tiedote:
https://www.viestintavirasto.fi/viestintavirasto/ajankohtaista/2017/ilmailunvdl-datataajuudettarkoitettuvaintiedonsiirtokayttoon.html

* HÄTÄTAAJUUS 121,500 MHz
Taajuus 121,500 MHz on tarkoitettu käytettäväksi vain todellisessa hätätilanteessa. Hätätilanteeksi luetaan mm. hätäkutsun lähettäminen, yhteydenpito hädässä olevan ilma-aluksen ja etsintä- ja pelastushenkilöstön välillä tai tavanomaisten kanavien käytön estävä radion laitevika.
(Lähde: ICAOn Aeronautical Telecommunications -julkaisun Annex 10, Vol V, kappale 4.1.3.1. Emergency Channel)

Viestintävirasto muistuttaa radiolaitteiden käyttäjiä radioluvan mukaisesta taajuuksienkäytöstä. Taajuuksien oikealla käytöllä varmistetaan kaikkien käyttäjien mahdollisimman häiriöttömät yhteydet.

Viestintävirasto
Taajuushallinto
Mikko Saari
P. 0295 390 460
www.viestintavirasto.fi