Trafin päätökset viikolla 50

Päätös Helsinki-Malmin (EFHF) CTR-ilmatilan poistamisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi poistaa Helsinki-Malmin (EFHF) CTR-ilmatilan. Päätös astuu voimaan 1.1.2017 klo 00:00. EFHF CTR-ilmatila poistetaan koska ilmaliikennepalvelua tarjoava Finavia luopuu ilmaliikennepalvelun suorittamisesta Helsinki-Malmin lähialueella.

Päätös tilapäisen rajoitusalueen EFR306 – PAROLA perustamisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi hyväksyi Ilmavoimien esikunnan esityksen tilapäisestä rajoitusalueesta EFR306 – PAROLA.

Päätös tilapäisen rajoitusalueen EFR307 – PAROLA perustamisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi hyväksyi Ilmavoimien esikunnan esityksen tilapäisestä rajoitusalueesta EFR307- PAROLA.

Päätös tilapäisen rajoitusalueen EFR310 – LOHTAJA perustamisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi hyväksyi Patria Land Systems Oy:n esityksen tilapäisestä rajoitusalueesta EFR310 – LOHTAJA.

Päätös tilapäisen vaara-alueen EFD405 – LAPPEENRANTA perustamisesta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi jatkaa ilmailun tilapäisen vaara-alueen EFD405 – LAPPEENRANTA voimassaoloa vuodelle 2017 Nordkalk Corporationin kaivosalueen räjäytyksistä varoittamiseksi.