Suomen Moottorilentäjien Liiton lausunto kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonnasta