SMLL tehnyt Trafille kantelun Finavian perimistä palveluveloituksista

SMLL on selvittänyt Finavia Oyj:n palvelumaksuveloitusta maaliskuussa 2015 suoritetusta lennosta.

Kyseessä oli 2-paikkainen lentokone varustettuna suksivarustuksella. Koneelle ei ollut hankittuna Finavian kausikorttia. Kyseinen lento oli lähtenyt jäältä ja lentäjä oli pyytänyt selvitystä lähestymisalueelle, jonne oli lennetty saadun selvityksen jälkeen. Lento ei suuntautunut kyseiselle lentoasemalle, vaan kone oli laskeutunut lentäjän kodin läheisyyteen suunnitelmien mukaisesti.

Finavia laskutti koneen omistajalta TN‐maksuja.
Finavia Oyj:n Palveluehdot 2015 kohta 7.2.1 määrittelee TN-maksut seuraavasti: ”Jokaisesta ilma‐aluksen lähestymisestä lentoasemalle lentoaseman aukioloaikana peritään lentoaseman lennonvarmistuspalvelumaksu ns. Terminal Navigation Charge (TN‐maksu).”.
Koska kyseessä ei ollut lähestyminen kyseiselle lentokentälle, ei kyseistä maksua olisi tämän mukaan pitänyt veloittaa.

Pelkomme on, että tällainen laskutuskäytäntö tulee aiheuttamaan tilanteita, jossa ilma‐aluksen tilapäiseen lentoon valvotussa ilmatilassa ei pyydetä selvitystä, lennolla ei käytetä transponderia eikä myöskään puhuta radioon.

Emme ottaneet kantaa varsinaiseen laskuun, vaan kantelun tavoite oli saattaa asia käsittelyyn, jotta Finavian ohjeistuksessa pyydettäisi kiinnittämään huomiota erityisesti ilmailijoiden asenteisiin vaikuttavaan toimintaan.