Ehdotus Trafille kansallisten ilmailulupakirjojen tarpeellisuudesta eräissä tapauksissa

SMLL on ehdottanut Trafille, että säännöksiä tulisi muutaa siten, että kansallista lupakirjaa ei tarvita, mikäli toimijalla on vastaava tai ylempiasteinen EASA lupakirja sekä kyseisen kansallisen lupakirjan vaatimukset täyttävä osaaminen.
Esimerkkinä tästä ovat UPL‐opettajalta vaadittava UPL‐lupakirja tai UPL-tarkastuslentäjältä vaadittava UPL‐tarkastuslentäjän valtuutus.

Kokeneet opettajat joilla on ”päällekkäisiä” lupakirjoja ovat kustannuspaineiden vuoksi jättämässä pois lähinnä kansalliset lupakirjat.
Tästä tulee aiheutumaan kansallisen koulutustason laskemista, koska nämä kokeneet, pitkänlinjan kouluttajat tuovat kansalliseen koulutukseen pitkältä ajanjaksolta kertynyttä osaamista, kulttuuria sekä hyvää asennetta.

Trafi on perustanut ehdotuksen pohjalta työryhmän selvittämään kuinka kyseinen ongelma korjataan.