Ilmailun turvallisuuskatsaus 2022 

Traficom on julkaissut katsauksen ilmailun vuoden 2022 turvallisuustilanteeseen. Tämä turvallisuustiedote sisältää yleiskatsauksen kaupallisesta ilmakuljetuksesta, yleis- ja harrasteilmailusta sekä muista ilmailun osa-alueista. Katsaus on luettavissa kokonaisuudessaan Tieto.traficom.fi-sivustolla.

Yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne 2022


Suomalaisessa yleis- ja harrasteilmailussa onnettomuuksia tapahtui 4, eli alle puolet vuosien 2013-2021 keskiarvosta. Yksi onnettomuus johti lentäjän kuolemaan. Myös vuonna 2021 tapahtui yksi kuolemaan johtanut onnettomuus.

Vakavia vaaratilanteita tapahtui 18, eli hieman aiempien vuosien keskiarvoa enemmän. Kokonaisuutena viime vuosina yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanne on kuitenkin kehittynyt hyvään suuntaan.

Tason 2 mittareilla (onnettomuuksien yleisimmät syytekijät) tarkasteltuna viime vuonna tapahtui hivenen aiempia vuosia enemmän CFIT-tapauksia sekä yhteentörmäyksiä rullauksen aikana (GCOL). Positiivisina huomioina ilmassa tapahtuneiden läheltä piti-tilanteiden määrä oli keskimääräistä pienempi. Samoin ilma-aluksen hallinnan menetys-tilanteiden määrä oli vain n. kolmasosa vuosien 2013-2021 keskiarvosta.

Suomalaisilla lentoasemilla yleis- ja harrasteilmailun (ml. lentotyö) operaatioiden määrä oli vuonna 2022 vajaat 10 % vuotta 2021 pienempi ja n. 35 % pienempi kuin vuonna 2019.

Suuri osa yleis- ja harrasteilmailusta tapahtuu valvomattomilla lentopaikoilla, ja tästä saadaan tarkemmat tiedot keväällä 2023, kun ilma-alusten vuosittainen lentotuntitilasto valmistuu. Alustavan arvion perusteella lentotuntimäärät eivät merkittävästi poikkeaisi edellisestä vuodesta.

Lue lisää yleis- ja harrasteilmailun turvallisuustilanteesta.

EasyVFR-sovellus jäsenetuhintaan

Kaikki Traficomin turvallisuustiedotteet löydät täältä.  Tästä ja muistakin turvallisuustiedotteista voit antaa palautetta lyhyen kyselylomakkeen kautta. Liity ilmailun turvallisuustiedotteiden tilauslistalle

Ilmailun säädösinfo 2.2.2023

Tervetuloa ilmailun sääntelyn infotilaisuuteen torstaina 2.2.2023 klo 9-14!

Kahden vuoden tauon jälkeen järjestettävässä tilaisuudessa käsitellään ilmailualan uusimpia säädös- ja määräysmuutoksia. Aikaa varataan myös kysymyksille ja keskustelulle.

Tilaisuus järjestetään läsnätilaisuutena Helsingissä, Pasilan virastokeskuksen isossa auditoriossa (Opastinsilta 12, 2. kerros).

Ilmoittaudu mukaan viimeistään pe 27.1.2023.

Alustava ohjelma:

 • 09.00–09.30 Aamukahvi
 • 09.30–09.45 Tilaisuuden avaus, johtaja Jari Pöntinen
 • 09.45–10.15 Ilmailulakiuudistus: U-space ja lentoestelupaprosessi, johtava asiantuntija Susanna Metsälampi
 • 10.15–10.45 Uutta koulutustoiminnan sääntelyssä, johtava asiantuntija Helena Pietilä
 • 10.45–11.30 Harrasteilmailun uusista vaatimuksista, erityisasiantuntija Jani Hottola
 • 11.30–12.30 Lounastauko (omakustanteinen lähistön ravintoloissa)
 • 12.30–13.00 Ilmailun kyberturvallisuuden nykyinen ja tuleva sääntely, johtava asiantuntija Tomi Salmenpää
 • 13.00–13.30 Maahuolinnan sääntelystä, erityisasiantuntija Pasi Piirainen
 • 13.30–14.00 Kysymyksiä ja keskustelua

Lisätietoja

lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen@traficom.fi, p. 029 534 6039

Ilmatilan hallinnan seminaari 17.1.2023

Tervetuloa Traficom järjestämään ilmatilan hallinnan seminaarin tiistaina 17.1 klo 12–16!

Tilaisuudessa käsitellään ilmatilan hallintaan liittyviä ajankohtaisia asioita ja kuullaan ilmatilan käyttäjien kokemuksia ja tarpeita. Tilaisuus järjestetään Pasilan virastokeskuksen auditoriossa, osoitteessa Opastinsilta 12.

Alustava ohjelma

 • Avauspuheenvuorot, liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom
 • Sääntelyn ja ilmatilan ajankohtaiset sekä U-Space, Traficom
 • Fintrafficin puheenvuoro
 • Ilmavoimien puheenvuoro
 • Tauko
 • Ilmatilan käyttäjien kokemuksia (mm. Finnair, Ilmailuliitto, SMLL)
 • Keskustelua
 • Seminaarin päätös

Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja

erityisasiantuntija Jani Luiro, jani.luiro@traficom.fi, p. 029 534 5140

Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvosto antoi ilmailulta rajoitetuista alueista uuden asetuksen valtioneuvoston yleisistunnossa 15.12.2022.

Lausuntokierroksen jälkeen asetukseen on tehty seuraavat muutokset:

 • Kieltoalue EFP15 HANHIKIVI on lakkautettu. Ydinvoimalahanke on keskeytetty, joten ilmailulain 11 § mukaisia perusteita lentokiellon jatkamiseen ei ole.
 • Esitys rajoitusalueen EFR134 PANSIO perustamiseksi on vedetty pois, joten uutta rajoitusaluetta ei perusteta.

Suomen Moottorilentäjien Liitto antoi lausuntonsa kyseiseen lausuntopyyntöön sekä Traficomin lausuntopyyntöön ilmatilamuutoksista AIRAC päivämäärälle 20.4.2023.

Molemmat Suomen Moottorilentäjien Liiton antamat lausunnot olivat osaltaan vaikuttamassa EFP15 Hanhikivi kieltoalueen lakkauttamiseen. Perusteluina SMLL – AOPA Finland käytti seuraavia argumentteja;

 • Kieltoalue katkaisee suoran lentoreitin EFRH-EFKO-EFRH välillä.
 • Lentäjät joutuvat aina lennonvalmistelussaan ja lennon aikana ottamaan huomioon kieltoalueen.
 • Kieltoalueen mahdollisia vaikutuksia lentomenetelmiin joudutaan aina tarkastelemaan muutosten yhteydessä.
 • Kieltoalueen lakkauttamisella tehostetaan ilmatilan ja harjoitusalueiden käyttöä.

Suomen Moottorilentäjien Liitto ry. on perustettu marraskuussa 2011. Liiton tarkoituksena on toimia johtavana valtakunnallisena yleishyödyllisenä ilmailun etujärjestönä edistäen Suomen yleisilmailua sekä toimia jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto edistää ja kehittää Suomen yleisilmailua valvomalla sen etuja yhteiskunnassa. Ilmailu on merkittävä talouskasvun vauhdittaja, työpaikkojen synnyttäjä ja kaupankäynnin ja liikkuvuuden edistäjä niin alueellisesti Suomen sisällä kuin kansainvälisestikin.

Liity sinäkin jäseneksi, niin saat äänesi kuuluviin ilmailuasioissa!

Linkki asetukseen: Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Määräysmuutos: Lentotoiminta kansallisen sääntelyn alaisilla ilma-aluksilla (OPS M2-11)

Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) on 13.12.2022 antanut muutetun määräyksen OPS M2-11, Lentotoiminta kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvilla ilma-aluksilla. Muutostarpeet johtuvat useista EU-lainsäädännön ja kansallisten lakien muutoksista. Lisäksi asetetaan eräitä uusia varustevaatimuksia, joiden täyttämiseen kuitenkin annetaan vähintään yhden vuoden siirtymäaika. 

Määräykseen on lisätty uusi kohta 11 ilmoituksenvaraisesta matkustajien kuljetuksesta kaupallisesti tai kerhotoimintana kulut kattavaa korvausta vastaan EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetuilla historiallisilla ilma-aluksilla, entisillä sotilaskoneilla tai näiden jäljitelmillä. Tällä tarkennetaan liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) 128 §:ssä olevaa vaatimusta.

Hyvää Itsenäisyyspäivää!

Talvitoimintatiedote yleis- ja harrasteilmailijoille

Traficomin laatiman turvallisuustiedotteen tarkoituksena on tarjota yleis- ja harraste-ilmailijoille (ml. lentokouluttajat) katsaus aiheisiin, joihin on hyvä kiinnittää huomiota kun toimitaan talviolosuhteissa. Tiedotteessa on myös runsaasti vinkkejä ja ohjeita.
Aina tulee tietysti toimia toimintaa koskevien määräysten mukaan, ja lentokerhoilla ja -kouluilla saattaa olla omat tarkemmat ohjeistuksensa, joihin on tärkeää tutustua hyvin.

Lataa tiedote tämän linkin kautta.

Koko perheen ilmailupäivä ja Fly-In Hailuodossa 27.8.2022

Kesän 2022 ilmailutapahtumien huipentumana on Hailuoto Fly-In ja koko perheen ilmailupäivä Hailuodon lentokentällä! Tapahtuman tavoitteena on tehdä eri ilmailulajit ja niiden harrastus tutuksi kaikenikäisille – ehkä myös tulevaisuuden työuraa ajatellen.

Lentäen tulevat käyttävät tietenkin maailman ensimmäistä ja ainoaa SUOMENKIELISTÄ lennonsuunnittelu- ja navigointiohjelmistoa – EasyVFR4:n ANC Suomi 2022 kartalla!

Ilmailupäivänä kello 10-16 välillä tapahtuu niin maassa kuin ilmassa. Esillä on eri ilmailulajeja ja ilma-aluksia, kuten moottori- ja purjelentoa ja laskuvarjohyppyä. Maanäyttelyssä voi tutustua lähikerhojen omaan ilmailukalustoon ja -toimintaan.

Perheen pienimpiäkään ei ole unohdettu, sillä mm. kasvomaalauksia on saatavana eri hahmoille – lapsille ja lapsenmielisille.

Ruumiin ravinnosta huolehtii Kujala Burgeri – hampurilaisia, lähiruokaa ja oman tilan tuotteita.

Yleisölennätyksiä säävarauksella:

 • Helikopterilla klo 9-13

Tervetuloa Luovolle!

Paikka: Hailuodon lentokenttä, Pölläntie 484, 90480 Hailuoto

Aika: 27.8.2022 klo 10-16

Liput: 0 €

Tapahtuma Facebookissa: https://fb.me/e/1YAuL02qe

Mukaan kannattaa ottaa kuulosuojaimet ainakin perheen pienimmille!

Alkukesän havaintoja lentoturvallisuuden suhteen

Poikkeama-asetus (EU)376/2014 ja siihen liittyvän poikkeamatiedon perusteella Traficom ja SMLL tekevät turvallisuusyhteystyötä analysoimalla käytännön tapahtumia. Tämän yhteistyön perusteella halutaan esille tuoda seuraavia havaittuja turvallisuushuomioita:

Havaintojemme mukaan lennonjohtoselvitysten rikkomiset sekä niiden puuttumiset ovat jälleen yleistyneet. Hyvät ilmailijat; tutustukaa ilmatiloihin, tutkikaa milloin ne ovat aktiivisia ja seuratkaa lentäessänne omaa sijaintianne, myös korkeuttanne. Muistakaa myös transponderin käyttö, ainakin siellä missä se on pakollista (TMZ), mutta oman turvallisuutenne tähden myös muuallakin.

Eräs maaliikenteeseen liittyvä mainitsemisen arvoinen asia: Kun olette saaneet selvityksen siirtyä kiitotiellle, lukekaa selvitys takaisin paikallanne ollessa ja lähtekää vasta sen jälkeen liikkumaan. Tämä sen vuoksi, että kun lähetätte radiolla, ette kuule mahdollisia selvitystä korjaavia- tai hätäsanomia. Virhe voi tulla joko itsellänne tai lennonjohtajalla, sen korjaaminen pitää tapahtua nopeasti ja virheen lopputuloksena voi syntyä erittäin pahaa jälkeä. Tätä menetelmää voi soveltaa myös korpikentillä. Pyyntömme on, että sisällytätte tämänkin käytännön hyvään ilmailutapaanne.

–SMLL:n lentoturvallisuustiimi

Seuraavat ilmailun teoriakokeet 15.7. ja 29.7.2022

Koulutusorganisaatioiden kursseilta valmistuu jatkuvasti uusia lentäjiä – teoriakoetilaisuuksia tarvitaan koulutuksen loppuunsaattamiseksi!

Seuraava koepäivä on 15.7.2022 klo 9 alkaen Oulunsalossa osoitteessa Kauppiaantie 5, 90460 Oulunsalo. Tervetuloa!

Heinäkuun viimeinen teoriakoetilaisuus pidetään Kokkolassa 29.7.2022.

Lento-oppilaille ja nyt myös FI:lle vuodeksi ilmainen EasyVFR4 -lisenssi!

 • Lisätietoja teoriakokeista Traficomin sivuilla.
 • Ilmoittautumisohjeet ja lisätietoja SMLL:n järjestämistä teoriakokeista on täällä.